Archiv článků

28.06.2017 18:48
Vážení rodiče, rozpis dětí do jednotlivých tříd si můžete přijít prohlédnou ve čtvrtek 29.6.2017    a  pátek 30.6.2017 v době od 7,00 do 10,00 hodin a poslední týden v srpnu od 21.8. do 25.8.2017 v tutéž dobu.   Případné změny mateřskou školou jsou vyhrazeny !!
28.06.2017 18:46
Prázdninový provoz   V měsíci červenci bude provoz pro přihlášené děti k prázdninové docházce zajištěn v budově mateřské školy na Koláčkově náměstí. Tel. pro odhlašování dětí 773 742 646.   Pozor: 5. a 6.července jsou státní svátky, v pátek 7.7. je mateřská...
11.06.2017 10:22
Na informační schůzku, která se koná dne 14.6.2017 je nutné mít vyplněnou přihlášku ke stravování. Formulář ke stažení naleznete zde , nebo si jej můžete vyzvednout v MŠ u vedoucí stravování. Variabilní symbol pro platbu stravného naleznete zde. Bližší informace budou podány na...
29.05.2017 20:09
Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace   Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 71002391, e-mail: ms.zvidalek@seznam.cz, tel. 515534937       Výsledky přijímacího řízení   Od školního roku ...
26.05.2017 12:44
Ve středu 14. června 2017 v 15,00 hodin se bude konat informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí do MŠ Zvídálek s ředitelkou školy. Místo konání: divadelní sál ZŠ Komenského – vchod od kostela, 2.poschodí Program: -         ...
14.05.2017 11:59
Z důvodu dlouhodobější nemoci ředitelky školy upozorňuji rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, že pokud chtějí využít práva nahlédnutí do spisu, mohou se individuálně domluvit se zástupkyní Mgr. Červinkovou na telefonním čísle 602 461 909. O přijatých dětech do MŠ zatím není rozhodnuto, seznam nově...
10.05.2017 12:48
Po zpracování přijímacího řízení bude seznam přijatých i nepřijatých dětí pod registračními čísly zveřejněn na úřední desce a na našich webových stránkách nejpozději do 31.5.2017. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale rodiče mohou požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o...
09.05.2017 12:49
Z důvodu nemoci ředitelky školy se ruší termín možnosti nahlédnutí do spisu dne 11.5.2017. Náhradní termín bude upřesněn.
06.04.2017 20:21
Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017 Ø  Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte...
06.04.2017 17:32
V době hlavních prázdnin bude mateřská škola uzavřena následovně: 7.7.2017                          ( 1 den, pátek – po dvou svátcích ) 24.7. –...
Záznamy: 21 - 30 ze 110
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>