Informace pro rodiče

18.01.2018 10:09

 

 Informace pro rodiče
 
 
V měsíci lednu proběhne vyúčtování stravného.
Částky do 500,-Kč budou převedeny na další zúčtovací období.
Částky nad 500,-Kč budou poukázány na účet.
 
Děkuji        Jitka Pokorná      vedoucí stravování
 
    Informace pro rodiče
 
V měsíci lednu proběhne vyúčtování stravného.
Částky do 500,-Kč budou převedeny na další zúčtovací období.
Částky nad 500,-Kč budou poukázány na účet.
 
Děkuji        Jitka Pokorná      vedoucí stravování