Počet přijatých dětí

16.05.2018 14:19

 

Do mateřské školy může být od školního roku 2018/2019 přijato celkem 64 dětí.

 

V případě, že se uvolní další místa (stěhování, odhlášení z MŠ..), budou rodiče nepřijatých dětí neprodleně informováni o možnosti přijetí dítěte do MŠ podle stanoveného pořadí dle kriterií.

 

Výsledky správního řízení budou zveřejněny 21.5.2018 na úřední desce MŠ ( před vchodem do budovy) a na našich webových stránkách.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale rodiče mohou požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 24.5.2018 od 8,00 do 12,00 hodin v ředitelně MŠ Zvídálek ( popř. dle domluvy). Pokud si zákonný zástupce rozhodnutí nevyzvedne osobně, bude mu zasláno poštou do vlastních rukou.