Schůzka pro rodiče

16.05.2018 14:21

P O Z V Á N K A

 

Ve čtvrtek 24. května 2018 v 14,45 se bude konat v divadelním sále v budově Základní školy Komenského náměstí  (1.poschodí, vchod od kostela) informační schůzka ředitelky mateřské školy s rodiči nově přijatých dětí do MŠ Zvídálek.

 

Program:

  • organizace školního roku
  • organizační záležitosti – předání tiskopisů k vyplnění: přihláška ke stravování, dohoda o docházce do MŠ, dále informace o celkovém chodu mateřské školy, co budou děti do MŠ potřebovat, placení školného a stravného, akce pro děti…)
  • seznámení se školním řádem
  • rozdělení dětí do jednotlivých tříd
  • beseda s Mgr.Lenkou Bínovou na téma „Jak připravit dítě ke vstupu do MŠ“

                                                                            

 Mgr.Eva Jurásková,ředitelka

 

    Přijďte, prosím, bez dětí !!