Sdělení rodičům dětí, které dovrší věk tří let v podzimních měsících

08.09.2016 07:28

Sdělení rodičům dětí, které dovrší věk tří let v podzimních měsících

 

Děkuji všem maminkám, které projevily pochopení při řešení situace s docházkou těchto dětí do MŠ.

Aby děti nemusely přerušit probíhající adaptační proces, navrhuji následující řešení:

Děti budou nadále pravidelně do mateřské školy docházet. Pokud však počet dětí v dané třídě ten den překročí vyhláškou stanovený počet, budou děti ( zejména starší), přeřazeny na pobyt venku do jiné třídy, kde bude počet dětí nižší, popř. využije třída na pobyt venku zahradu nebo terasu.

Rodiče, kteří si nechají své děti doma do doby, než dovrší věk tří let prosíme, aby vyplnili písemnou omluvenku.

Vždy chceme jednat v co nejlepším zájmu dětí. Musíme ale dodržet dané právní předpisy, aby byla vždy zajištěna bezpečnost a zdraví dětí.

 

                                                                      Eva Jurásková, ředitelka MŠ