Upozornění pro rodiče!

14.05.2017 11:59

Z důvodu dlouhodobější nemoci ředitelky školy upozorňuji rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, že pokud chtějí využít práva nahlédnutí do spisu, mohou se individuálně domluvit se zástupkyní Mgr. Červinkovou na telefonním čísle 602 461 909. O přijatých dětech do MŠ zatím není rozhodnuto, seznam nově přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen 31. 5. 2017.