Upozornění pro strávníky !!!

19.12.2014 16:41

V měsíci prosinci proběhne vyúčtování stravného. Částky nad 500,-Kč budou poukázány na účet.
Částky pod 500,-Kč budou převedeny na další zúčtovací období.

                                              Děkuji 
                                                                         Jitka Pokorná  vedoucí stravování