UPOZORNĚNÍ

05.04.2017 12:02

UPOZORNĚNÍ

V rámci spolupráce a po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna

 nemusí rodiče předkládat potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve Slavkově u Brna. Požadované údaje si ověřím přímo na matrice MěÚ.