Výsledky přijímacího řízení

20.05.2018 16:49

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

                  Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 71002391, e-mail: ms.zvidalek@seznam.cz, tel. 515534937

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Ve školním roce 2018/2019 může být k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 64 dětí.

Po obodování žádostí o přijetí, kdy jedinými kriterii bylo datum narození dítěte a trvalé bydliště ve Slavkově u Brna jsou výsledky přijetí a nepřijetí pod registračními čísly dětí následující :

 

 

 

Reg. číslo

body

 

1.

12

11

přijato

2.

30

11

přijato

3.

4

11

přijato

4.

51

11

přijato

5.

33

11

přijato

6.

54

11

přijato

7.

1

10

přijato

8.

58

10

přijato

9.

3

10

přijato

10.

77

10

přijato

11.

88

10

přijato

12.

53

10

přijato

13.

25

10

přijato

14.

96

9

přijato

15.

99

9

přerušení správního řízení

16.

18

9

přijato

17.

43

9

přijato

18.

75

9

přijato

19.

5

9

přijato

20.

31

9

přijato

21.

2

9

přijato

22.

40

9

přijato

23.

8

9

přijato

24.

49

9

přijato

25.

79

9

přijato

26.

80

9

přijato

27.

97

9

přijato

28.

78

9

přijato

29.

41

9

přijato

30.

104

9

přijato

31.

14

9

přijato

32.

105

9

přijato

33.

10

9

přijato

34.

83

9

přijato

35.

37

9

přijato

36.

23

9

přijato

37.

6

9

přijato

38.

42

9

přijato

39.

39

9

přijato

40.

94

9

přijato

41.

70

9

přijato

42.

34

9

přijato

43.

71

9

přijato

44.

16

9

přijato

45.

63

9

přijato

46.

11

9

přijato

47.

93

9

přijato

48.

47

9

přijato

49.

89

9

přijato

50.

67

9

přijato

51.

28

9

přijato

52.

65

9

přijato

53.

57

9

přijato

54.

7

9

přijato

55.

45

9

přijato

56.

100

9

přijato

57.

9

9

přijato

58.

95

9

přijato

59.

82

9

přijato

60.

90

9

přijato

61.

19

9

přijato

62.

46

9

přijato

63.

15

9

přijato

64.

59

9

přijato

 

 

Nepřijaté děti z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy

 

65.

102

9

nepřijato

66.

103

9

nepřijato

67.

20

9

nepřijato

68.

66

9

nepřijato

69.

92

9

nepřijato

70.

72

9

nepřijato

71.

61

9

nepřijato

72.

56

9

nepřijato

73.

26

9

nepřijato

74.

27

9

nepřijato

75.

24

9

nepřijato

76.

55

9

nepřijato

77.

81

9

nepřijato

78.

38

7

nepřijato

79.

48

7

nepřijato

80.

68

7

nepřijato

81.

32

7

nepřijato

82.

85

7

nepřijato

83.

52

7

nepřijato

84.

84

7

nepřijato

85.

35

7

nepřijato

86.

36

7

nepřijato

87.

13

7

nepřijato

88.

17

7

nepřijato

89.

87

7

nepřijato

90.

60

7

nepřijato

91.

44

6

nepřijato

92.

98

6

nepřijato

93.

50

6

nepřijato

94.

76

1

nepřijato

95.

62

1

nepřijato

96.

64

1

nepřijato

97.

22

1

nepřijato

98.

21

1

nepřijato

99.

29

1

nepřijato

100.

86

 

indiv.vzdělávání

101.

91

 

zastavení spr. řízení

102.

69

 

zastavení spr.řízení

103.

73

 

zastavení spr. řízení

104.

74

 

zastavení spr. řízení

105.

101

 

zastavení spr. řízení

Prosím zákonné zástupce nepřijatých dětí a dětí, které jsou přijaty do KMŠ Karolínka, aby si u ředitelky školy vyzvedli usnesení o „ zastavení řízení“ a  „rozhodnutí o nepřijetí „ dítěte k předškolnímu vzdělávání ve čtvrtek 24.5.2018 od 8,00 do 10,00 hodin nebo dle domluvy s ředitelkou školy

(tel. 602 461 908, zástupkyně 602 461 909).

 

Pokud se uvolní další místo v mateřské škole, budou zákonní zástupci neprodleně informováni o možnosti přijetí podle stanoveného pořadí.

 

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne rozhodnutí osobně, bude mu posláno poštou do vlastních rukou.

 

 

Ve Slavkově u Brna, 21.5.2018                    Mgr.Eva Jurásková, ředitelka MŠ