Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

19.03.2017 14:43

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2017/2018 se bude konat

v úterý 2.května 2017 od 6,30 do 15,30 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek

na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy lze stáhnout z našich webových stránek

www.ms-zvidalek.cz , nebo si je vyzvednout od 3.dubna v mateřské škole.

V den zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy.

Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete také na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce a  rodný list dítěte.