Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

21.03.2018 06:57

Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

 

 

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se bude konat  ve středu 2.května a ve čtvrtek 3.května 2018 od 6,30 do 12,00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.cz. Ve dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy. Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice. 

                                                                                                                                                                                                 Mgr.Eva Jurásková

                                                                                                                                                                                               ředitelka MŠ Zvídálek