GDPR - ochrana osobních údajů

Podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů byla uzavřena smlouva se zřizovatelem :

 

Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311

se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená Bc.Michalem Boudným, starostou města

a

Mateřskou školou Zvídálek,

Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

IČ:71002391

zastoupená Mgr.Evou Juráskovou, ředitelkou MŠ

 

kdy funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude vykonávat město Slavkov u Brna,

IČ: 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, kontaktní osoba: Mgr.Veronika Lstibůrková, tel. +420 544 121 102,

e-mail: veronika.lstiburkova@meuslavkov.cz, www.slavkov.cz

 

Ke stažení: