Důležité upozornění !!!

02.04.2015 19:47

Rodič předává a vyzvedává své dítě osobně u paní učitelky ve třídě nebo na školní zahradě. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě. 

© 2012-2018 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

Vytvořeno službou Webnode