Úplata za vzdělávání

 

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

___________________________________________________________________________

 

Dodatek k organizační směrnici č.18: Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto:

 

1.  děti starší 3 let                   neomezená celodenní docházka                    330,-Kč                                  

2.  děti mladší 3 let                 docházka celodenní neomezená                    330,-Kč

3. děti 3 – 4 leté                      polodenní docházka                                          220,-Kč

                                                   ( 4 hodiny denně )

4.  děti 5-6 leté                       děti v povinném předškolním vzdělávání        0,-Kč

5.  děti s OŠD                          děti s odkladem školní docházky                       0,-Kč

6. děti, které nejsou občany EU            výše úplaty stejná jako v bodech 1-4

 

Ve Slavkově u Brna, 1.6.2017

                                                                                               Mgr.Eva Jurásková

                                                                                        ředitelka MŠ