Informace pro rodiče - stravné

Informace pro rodiče - stravování dětí


Přihlášení ke stravování

Zákonný zástupce dítěte v kanceláři školní jídelny vyzvedne a vyplní přihlášku ke stravování. Poté mu bude přidělen variabilní symbol. Stravné se platí přes účet nebo hotově u vedoucí školního stravování nejpozději k 20. v měsíci (tzn. k 20. srpnu na měsíc září). V bance si klient dá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy:

800,- Kč celodenní
870,- Kč 7-letí
600,- Kč polodenní.

Vyúčtování stravného bude 2x ročně a to v lednu a červenci resp. září.


Číslo účtu: 27-3882610217/0100

Současně se stravným můžete posílat i úplatu za předškolní vzdělávání.

Odhlašování ze stravování

Zákonný zástupce dítěte odhlašuje dítě 24 hodin předem tzn. do 8.00 hod předešlého dne telefonicky nebo mailem.

Kontakt:
515 53 49 22 /Komenského/
544 22 15 21 /Koláčkovo/

773 742 645


Oběd do jídlonosiče se vydává pouze první den nemoci. Pravidelné odhlášení svačin si rodiče nahlásí u vedoucí stravování popř. u třídních učitelek. Pokud si rodiče vyzvednou dítě mimořádně nemají nárok na náhradní svačinu. Jestliže nebude mít dítě odhlášenou stravu v době nemoci, budou mu naúčtovány neinvestiční náklady. Neplacení stravného je důvodem k vyloučení dítěte z Mateřské školy.

 


Strávníci se řídí řádem školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnce pro školní stravování.

 

Provozní řád školních jídelen ZDE

Vnitřní řád školní jídelny s výdejnou.  ZDE 


Bližší informace Vám podá vedoucí stravování paní Jitka Pokorná.