INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

10.05.2017 12:48

Po zpracování přijímacího řízení bude seznam přijatých i nepřijatých dětí pod registračními čísly zveřejněn na úřední desce a na našich webových stránkách nejpozději do 31.5.2017.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale rodiče mohou požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 6.6.2017 od 8,00 do 10,00 hodin 

v ředitelně MŠ Zvídálek ( popř. dle domluvy ). Zákonný zástupce bude informován o možnosti následného přijetí dítěte do MŠ, pokud se uvolní místo. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne rozhodnutí osobně, bude mu posláno poštou do vlastních rukou.