Informace pro rodiče

14.01.2018 23:15

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2017 naleznete ve skříňkách Vašich dětí nebo si je můžete stáhnout zde.

Vyplněné (jméno, příjmení, datum narození dítěte) odevzdejte paní učitelce ve třídě.

Potvrzení bude vydáváno v době 29.1-1.2.2018 v jednotlivých třídách.