Kontrola v MŠ Zvídálek Českou školní inspekcí

25.06.2015 16:25

Ve dnech 20-24.dubna 2015 proběhla v MŠ Zvídálek kontrola České školní inspekce. Inspekční zpráva je veřejná a je k nahlédnutí na webových stránkách -

 www.csicr.cz