Přehled kulturních a společenských akcí v MŠ Zvídálek ve školním roce 2014-2015

21.06.2015 20:32

Přehled kulturních a společenských akcí v MŠ Zvídálek ve školním roce 2014 – 2015

ZÁŘÍ 2014

22. 9. výstava ovoce a zeleniny  - Svaz zahrádkářů

25.9.  představení loutkového divadla Šikulka

 

ŘÍJEN

24.10.  vítání nových občánků města 2x (Včelky)

30. 10. vystoupení   Dády  Patrasové na SC Bonaparte

cvičení na owerbalech s Mgr. Hanou Charvátovou - Komenského

LISTOPAD

 7. 11. výstava drobného zvířectva – Svaz chovatelů

  8.11.  vítání nových občánků města 2x (Včelky)

13. 11. fotografování dětí  (V.Tršo)

18. 11. muzikoterapie – Berušky, Sluníčka

20.11.  návštěva v prvních třídách na MŠ Komenského

26. 11. environmentální program– Rezekvítek – Štěňátka, Broučci, Včelky

Začátek předplaveckého výcviku – třída Sluníčka

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka v MŠ

vánoční vystoupení dětí a dílničky ve třídách pro rodiče

vánoční nadílky v MŠ

vystoupení třídy Broučků pro Klub žen

vystoupení třídy Broučků pro Svaz diabetiků

  1. 12. zájezd do Adventní Strážnice (Koťátka, Motýlci)

   9.12. divadlo Slunečnice – hudební představení „Předvánoční čas“ – SC Bonaparte

19. 12. environmentální program– Rezekvítek – Včelky, Kuřátka

 

LEDEN  2015

  6. 1.  poslech varhan v kostele (p. uč. Knotková)

7.1 a 8.1. prohlídka betlémů

  9. 1. výchovný koncert Musica Animae – sál v MŠ Karolínka

12. 1. 6. 2. Beseda s Mgr. Bínovou na téma „Škoní zralost“ a Mgr. Charvátovou na téma   „Výběr  vybavení pro prvňáčka z hlediska správného držení těla“

23. 1. velký karneval MŠ s programem divadla Slunečnice

 

ÚNOR

návštěva dětí v 1. třídách na ZŠ Komenského

2. 2. preventivní vyšetření očního pozadí u dětí dle zájmu rodičů

11.2.  mobilní planetárium – výukový program

 

BŘEZEN

7. 3.  vystoupení dětí na vítání nových občánků města 2x (Včelky)

10. 3. fotografování dětí firmou Photodienst Brno

16. 3. výukový program „Medvídkova nemocnice“

30. 3. exkurze do Strážnice- velikonoční tradice ( Kuřátka, Včelky)

 

DUBEN

 1.4.   zápis do MŠ a Den otevřených dveří v MŠ Zvídálek

10. 4. pásmo pohádek v Kině Jas

18. 4. vítání nových občánků města 2x (Včelky)

23. 4. cvičení pro děti v ISŠ

27. 4. divadelní představení “Čertův mlýn“ v SC Bonaparte – Divadelní dny

30. 4. koncert v ZUŠ pro předškoláky

KVĚTEN

Výstava „Kostičky „ na zámku ve Slavkově u Brna

besídky dětí ve třídách ke Dni matek

16..5.  vítání nových občánků 2x (Včelky)

5. 5. exkurze dětí do firmy Sonnentor do Čejkovic – Broučci

7. 5. exkurze dětí do firmy Sonnentor do Čejkovic – Sluníčka, Berušky

11. 5. výlet do planetária v Brně – Broučci, Motýlci

22.5. výlet dětí do Hodonína – plavba lodí - Motýlci, Koťátka

17. 5. společné fotografování dětí  (V.Tršo)

30. 5.  Dny Slavkova – taneční vystoupení třídy Koťátek „Country tance“

cvičení na owerbalech s Mgr. Hanou Charvátovou - Koláčkovo

 

ČERVEN

2. 6. výlet dětí do Hodonína – plavba lodí – Včelky, Štěňátka

3. 6. „Pasování předškoláků“ s programem divadla Tetiny

8. 6. výlet do firmy Kovosteel do Starého Města u UH – Berušky, Sluníčka

12. 6. exkurze - výukový program „Já mám koně“ – Vyškov – Kuřátka

13.6. vítání nových občánků 2x (Včelky)

15. 6. informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí ,  spojená s přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové o připravenosti dítěte na vstup do MŠ a pomoc rodičům při řešení výchovných problémů u svých dětí

18. 6. exkurze dětí do firmy Sonnentor do Čejkovic – Kuřátka

19. 6. Výstava Rybí trofeje - Koláčkovo

rozloučení s předškoláky ve třídách

 

 

 

 

Spolupráce MŠ Zvídálek s rodiči a veřejností

zápis do MŠ pro školní rok 2015 - 2016

pravidelná setkání vedení MŠ s rodiči

1. 4.  Den otevřených dveří v MŠ

15. 6.  informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí spojená s přednáškou dětské psycholožky Mgr. Bínové o připravenosti dítěte na vstup do MŠ

webové stránky www. ms-zvidalek.cz

pravidelné články o dění v MŠ ve Slavkovském zpravodaji  (počet článků 14)

2. 2. preventivní vyšetření očního pozadí u dětí dle zájmu rodičů

 

Tematické exkurze v  MŠ        

v tomto školním roce neproběhla žádná v naší MŠ exkurze

Odborné praxe v MŠ

Koláčkovo  2  (studentka SPgŠ, studentka VŠ)

Komenského 3 (studentky SPgŠ)

Celkem akcí:

Vzdělávací programy v MŠ - 7

Spolupráce se ZŠ Komenského – návštěvy v prvních třídách, zapůjčení prostor

Kulturní a společenské akce  –  18

Předplavecký výcvik – 27 lekcí

Vítání občánků -  12 vystoupení

Další veřejná vystoupení - 3

Dílny pro rodiče a besídky ve třídách - celkem 16

Exkurze a výlety pro děti  - 10

Akce pro rodiče - 6

 

Zpracovala  15.6.2015 ve Slavkově u Brna                            Mgr. Dagmar Červinková