Upozornění pro rodiče nově přijatých dětí!

29.07.2015 20:28

Variabilní symboly pro nově přijaté děti jsou pod registračním číslem zde.

Záloha stravného činí 800Kč

Úplata za předškolní vzdělávání činí 335Kč.

Celková částka je 1135Kč měsíčně.

První platbu je nutné uskutečnit v měsíci srpnu 2015.

 

 

        Děkuji        vedoucí stravování  Jitka Pokorná