UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ !

13.07.2016 09:26

Variabilní symboly pro nově přijaté děti jsou pod registračním číslem zde.

Záloha stravného činí 800Kč

Úplata za předškolní vzdělávání činí 325Kč.

Celková částka je 1125Kč měsíčně.

První platbu je nutné uskutečnit v měsíci srpnu 2016 .