Upozornění pro rodiče!

21.03.2015 09:54

V souvislosti se zavedením nových bezpečnostních opatření při vstupu do MŠ provedla ředitelka školy změny v Řádu školy ( oddíl III). Prosíme rodiče, aby změnám ve školním řádu věnovali pozornost. Řád školy je vyvěšen na hlavní nástěnce v budově mateřské školy a seznámit se s ním můžete i na webových stránkách MŠ. Seznámení se změnami ve školním řádu pak rodiče potvrdí podpisem u třídních učitelek.