Upozornění pro rodiče

14.12.2015 12:19

V měsíci prosinci proběhne vyúčtování stravného. Částky nad 500,-Kč budou poukázány na účet. Částky do 500,-Kč budou převedeny na další zúčtovací období.

                                                                                      Děkuji 
                                                                                                    Jitka Pokorná  vedoucí stravování