UPOZORNĚNÍ !

13.01.2017 12:16

Formulář na potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole bude k vyzvednutí u učitelek v jednotlivých třídách.

Po vyplnění odevzdejte opět do třídy. 

Potvrzení budou vydávána od 23.1.2017