Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

04.05.2016 12:29

V době hlavních prázdnin bude mateřská škola uzavřena

od 25.7. do 5.8.2016 a ve středu 31.8.2016.

 

Prázdninový provoz pro děti zejména zaměstnaných rodičů bude zajištěn v budově

MŠ Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna.

Prosíme rodiče, aby prázdninovou docházku dětí nahlásili třídním učitelkám ( popř. vyplnili tiskopis na nástěnkách v šatně jednotlivých tříd).

 

 

                                                      Děkujeme.