Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek- změna termínu

06.02.2016 09:32

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2016/2017 se bude konat v úterý 15.března 2016 od 7,00 do 12,00 hodin v ředitelně budovy mateřské školy na Komenského náměstí.

Rádi vás přivítáme i s dětmi, které si mohou prohlédnout mateřskou školu.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list k vyplnění si můžete vyzvedávat od 15.února v mateřské škole.

K zápisu přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený lékařem.

 

 

                                                                             Mgr.Eva Jurásková

    ředitelka MŠ Zvídálek